AFFäRSMODELLER I EN TID AV TRANSFORMATION

Card image cap
 • DURATION
  10 WEEKS
 • SUBJECT AREA
  Management
 • CREDITS
  5.0 HP
 • INSTITUTION
  Karlstad University
 • STUDY TYPE
  Distance
 • START DATE
  2024-03-04
 • END DATE
  2024-05-10

Applications 2023-10-17 - 2024-02-18

COURSE DESCRIPTION

Målet med den här kursen är att ge dig som deltagare ökad kunskap om och förståelse för hur affärsmodeller kan användas för att analysera problem och utmaningar med fokus på värdeskapande i företag och andra organisationer. Kunskap som kan användas för att utveckla verksamheter, få ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft. 

I den här kursen får du lära dig mer om affärsmodeller och du kan använda affärsmodeller för att skapa värde för dina kunder. Kursen består av följande moduler: 1) Affärsmodeller – vad är det? 2) Affärsmodeller och innovationer, och 3) Hållbara affärsmodeller.

Kursen behandlar begrepp, teorier och modeller med fokus på värdeskapande och med koppling till digitalisering, innovationer och hållbarhet. Konkreta vertyg och utmaningar med koppling till området kommer att presenteras. 

Efter genomgången kurs kommer deltagarna ha en tydligare förståelse för hur den egna organisationen affärsmodeller kan stärkas och utvecklas.

GENOMFÖRANDE
Kursen är uppbyggd av moduler där du tar del av forskningsartiklar och filmer samt deltar i föreläsningar och diskussionsseminarier. Kursen förutsätter självständigt arbete, textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande. En central del i kursen är att deltagarna tillämpar teorier, begrepp och modeller på egna problem och delar erfarenheter med varandra. Diskussionsinnehållet i kursen bestäms delvis av deltagarna och utgår från deras erfarenheter, frågor och utmaningar i sitt arbete. 

Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform.

MÅLGRUPP
Det här är en kurs för dig som är yrkesverksam och som vill öka sina kunskaper om affärsmodeller. Den passar exempelvis dig som är verksam i ledningsgrupp och i din roll som chef, projektledare, försäljare, produktionschefer, marknads- och kundansvarig samt medarbetare inom produkt- och tjänsteutveckling.

ÖVRIGT

Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat.

Anmäl ditt intresse via kursens webbplats.

Välkommen!

courses you may also like