Search

Swedish University of Agricultural Sciences

SLU is a world-class international university with research, education and environmental assessment within the sciences for sustainable life. Its principal sites are in Alnarp, Umeå and Uppsala, but activities are also conducted at research stations, experimental parks and educational establishments throughout Sweden. We bring together people who have different perspectives, but they all have one and the same goal: to create the best conditions for a sustainable, thriving and better world.

6 RESULTS

Coachning för rådgivare inom naturresursområdet

Vad är coacning, egentligen? Hur fungerar det? Och – fungerar det? Kursen ger dig de  bärande tankarna och människosynen som hör ihop med ett coachande förhållningssätt och vill inspirera dig att utvecklas vidare tillsammans med dina kunder; hjälpa dig att se nya möjligheter och nya sätt att möta och förstå människor.Detta är en uppdragsutbildning. Om du är intresserad av att gå kursern eller har frågor så kontakta oss via kursens webbsida.

Djurvälfärd och hållbarhet

Målet med kursen är att ge lärare fortbildning inom ämnet djurvälfärd och hållbarhet. Kursens mål är också att ge lärare inspiration att designa sin egen undervisning, att ge lärare möjlighet att ta till sig ny forskning och att dela med sig av läraktiviteter som kan användas av fler.

Innovation för rådgivare

I den här kursen har vi valt att fokusera på innovation som process; hur gör man för att ta en idé till verklighet så att den kan skapa nytta? Vi sätter dig själv i centrum, med dina egna idéer. Utifrån det försöker vi använda dina nyvunna kunskaper och erfarenheter för att förstå hur du som rådgivare kan stödja och stimulera innovationsutveckling inom de gröna näringarna. Kursen består av sex webbmoduler samt en workshop där du får möjlighet att diskutera och pröva tillsammans med andra rådgivare. I kursen igår även individuell coachning; vi diskuterar dina nyvunna kunskaper och relaterar dem till de erfarenheter du får när du börjar arbeta praktiskt med att stimulera och stödja verkliga innovationsprocesser i din vardag. Detta är en uppdragsutbildning. Om du är intresserad av att gå kursen eller har andra frågor så är du välkommen att ta en kontakt via kurssidan på webben.

Kommunikationens grunder

Denna kurs i kommunikation handlar om grundläggande principer och modeller för hur vi kommunicerar och agerar i olika situationer.  Kursen fokuserar främst på Rådgivning och beteendeförändringar, Socialpsykologi och gruppdynamik, Processledning samt Rådgivningsverktyg och metoder. Fysiska träffar varvas med webbföreläsningar, övningar och reflekterande moment. Detta är en uppdragsutbildning. Om du är intresserad av att gå kursen eller har frågor så kontakta oss via kursens webbsida.

Lean - ständig förbättring för lantbruks-, landsbygds- och trädgårdsföretaget

SLU arrangerar en kurs i lean med fokus på lantbruks-, landsbygds- och trädgårdsföretag. Kursen vänder sig till rådgivare och personal vid branschorganisationer som står inför att starta en leanresa i sin verksamhet, men även lantbruks-, landsbygds- eller trädgårdsföretag som är aktiebolag, och dess medarbetare, kan gå kursen.För mer information se kursens webbsida.Detta är en uppdragsutbildning. Om du är intresserad av att gå kursen eller har frågor så kontakta oss via kursens webbsida.

Processledarutbildning

Hur får du med dig en grupp i en förändringsprocess? Hur får du människor att engagera sig, och vad gör du vid intressekonflikter?  Hur hanterar du komplexa frågor för att öppna för möjligheter istället för att fastna i svårigheter? Processledning handlar om att skapa lärande och handlingskraft, att ta vara på gruppers potential och ge vidgade perspektiv och nya idéer.Detta är en uppdragsutbildning. Om du vill gå kursen eller har frågor så kontakta oss via kursens webbsida.