Search

Uppsala University

Uppsala University was founded in 1477 and is today a strong and broad research university which is ranked among the best in the world. Here you will find 50,000 students and close to 5,000 researchers. Our ultimate goal is to conduct education and research of the highest quality and relevance to make a long-term difference in society. At the heart of this mission is the endeavor to advance sustainable development, engage with the wider community, and promote openness and respect. Our most important asset are all the individuals whose curiosity and commitment make Uppsala University one of Sweden’s most exciting workplaces.

6 RESULTS

Batterier: Att driva en mobil värld

Den här kursen ger en inblick i batteriernas värld. Vi använder alla batterier varje dag, men vet du verkligen hur ett batteri fungerar, vad som finns i det, vad det är användbart för och hur forskare försöker förbättra dem för framtiden? I den här introduktionskursen kommer vi att berätta allt från batterigrunderna, till utvecklingen av litiumjonbatteriet, deras tillämpningar och krav, vilka typer av material som används för att bygga batterier, till vad som händer med ett batteri när det är slut. och hur batterier utvecklas för framtiden. Som deltagare i denna kurs har du helst någon form av teknisk bakgrund, troligen läst naturvetenskap på högskola eller till och med på högre utbildning, eller har erfarenhet av ett tekniskt yrke. Förhoppningen är att du efter kursen ska bli mycket mer medveten om batterivärlden, kraven, applikationerna och komponenterna i ett batteri, samt ett bredare perspektiv på hur denna viktiga teknik kommer att utvecklas under det kommande decenniet. Observera att videoinspelningarna i denna kurs är på engelska men är textade på svenska.

Batteries: Powering a Mobile World

This course provides a glimpse into the world of batteries. We all use batteries every day, but do you really know how a battery works, what’s inside it, what it’s useful for, and how scientists are trying to improve them for the future? In this introductory course, we will tell you everything from battery basics, through the development of the lithium-ion battery, their applications and requirements, what kinds of materials are used to build batteries, to what happens to a battery when it’s finished its life and how batteries are being developed for the future. As a participant in this course, you ideally have some form of technical background, probably studied sciences at college or even in higher education, or have experience in a technical profession. It is hoped that after the course you will be much more aware of the battery world, the requirements, applications and components of a battery, as well as having a wider perspective of how this important technology will develop over the coming decade. It is expected that this course should take about 10-15 hours in total to complete.   The course is available from 30th of December 2022.

Climate Change Leadership and Transitions in Practice

Learn more about climate change’s impact on society and how you can lead a wide range of transition processes and practically work with climate transitions within different areas. Ongoing and future climate impacts on different parts of society, the attempts to try to build sustainability within planetary boundaries and interconnected international crises’ have created a unique situation concerning the issues’ urgency, complexity and uncertainty. Within this shifting landscape knowledgeable, creative and brave leaders and citizens are necessary to being able to fundamentally change how businesses, regions, municipalities and different organizations work and achieve results. This online course introduces climate science, climate change’s impact on society, different perspectives on the causes and possible solutions to the climate dilemma, climate justice and international agreements, carbon budgets and different climate scenarios, leadership within different contexts on different levels, key areas for successful transitions and different good examples of climate transitions, the individual’s and the collective’s possibilities and responsibilities, and concrete first steps towards transitions work within your work and local context. The Uppsala University learning platform Studium course run will start January 15, 2024 Duration: 5 weeks Weekly study time: 4 hours

Climate Change Leadership and Transitions in Practice (self paced)

Learn more about climate change’s impact on society and how you can lead a wide range of transition processes and practically work with climate transitions within different areas.   Ongoing and future climate impacts on different parts of society, the attempts to try to build sustainability within planetary boundaries and interconnected international crises’ have created a unique situation concerning the issues’ urgency, complexity and uncertainty. Within this shifting landscape knowledgeable, creative and brave leaders and citizens are necessary to being able to fundamentally change how businesses, regions, municipalities and different organizations work and achieve results. This online course introduces climate science, climate change’s impact on society, different perspectives on the causes and possible solutions to the climate dilemma, climate justice and international agreements, carbon budgets and different climate scenarios, leadership within different contexts on different levels, key areas for successful transitions and different good examples of climate transitions, the individual’s and the collective’s possibilities and responsibilities, and concrete first steps towards transitions work within your work and local context.

Efficient Sustainable Development Goal fulfilment through collaborative learning and the UNDP 7-Step methodology

About the course:This course is a collaboration between Uppsala University and the United Nations Development Programme.  The course aims to strengthen participants' capacity to contribute actively to the fulfilment of the UN Sustainable Development Goals, the SDGs, in a complex, ever changing, global society. It will do so by clarifying the context of the SDGs in the international community, and by addressing the needed solutions from a both human and technical approach. The course consists of three modules, which will take you around 16 hours to complete. Module 1 will provide you with a wider background context to the SDGs and the aim is that following this module you will have gained insight into how humanity is being brought together. You will have received a basic understanding of the framework of the rules-based world order, within which the SDGs are set, how they link to this framework, as well as on how progress is maintained. Module 2 will provide you with collaborative learning tools and methods of co-creation. It will provide insights on why change fails and suggest planning tools and resources to enable transition from the current state to the desired state. It will show how you can apply some of these tools to foster collaborative innovations addressing sustainability challenges. Module 3 will provide you with current-day insights into the United Nations Development Programme, the UN body that manages and follows up the progress of the SDGs. You will be introduced to practical tools used by the organization to promote SDG fulfilment, the UNDP 7-step methodology, exemplified by a special focus on e-mobility. This online course is stand-alone, but it is also given as an advanced level as a five week course awarding university credits. Target group:The course has been created for those of you who are seeking a more in-depth understanding of the background and international context of the Sustainable Development Goals. It is for those of you who want to work hands-on with sustainable development, to strengthen this capacity, and are interested in both the human and technical side of delivering solutions. Suppose you are interested in the climate agenda and the power of collaboration, as well as curious to learn more about electrification in transportation systems. In that case, this is a course for you.        

Vindkraftkurs

FÖR VEM Vindkraftskurs.se riktar sig till handläggare i kommuner och länsstyrelser samt till alla som vill lära mer om vindkraft. VAD OCH VARFÖR Syftet med kursen är att öka kunskapen om vindkraft och specifikt om frågeställningar som är aktuella vid tillståndsärenden. NÄR OCH HUR Du väljer själv när samt i vilken takt du vill genomföra momenten. Samtliga delar av kursen är avgiftsfria.   Vindkraftskurs.se är uppbyggd av fyra moduler: 1. Vindkraftens förutsättningar 2. Miljöpåverkan 3. Prövning och tillsyn 4. Idébank & lokal nytta Inne i modulerna finns både sökfunktion och kursöversikt, så att du lätt kan orientera dig genom kursens innehåll. Att gå igenom hela kursen tar ca 3–5 dagar beroende på hur intensivt/extensivt du läser. Du kan även välja att läsa delar av kursen.