Search

Open for the Climate

A government mission to create open online education for climate change. Nine higher education institutions in collaboration to create a wide range of education in dialogue with relevant organizations in business and the surrounding society. The assignment is coordinated by Uppsala University. The aim is to enable shorter further education in relevant areas, such as engineering, science, procurement law, computer science and urban social planning etc. The courses developed are presented here.

46 RESULTS

Batterier: Att driva en mobil värld

Den här kursen ger en inblick i batteriernas värld. Vi använder alla batterier varje dag, men vet du verkligen hur ett batteri fungerar, vad som finns i det, vad det är användbart för och hur forskare försöker förbättra dem för framtiden? I den här introduktionskursen kommer vi att berätta allt från batterigrunderna, till utvecklingen av litiumjonbatteriet, deras tillämpningar och krav, vilka typer av material som används för att bygga batterier, till vad som händer med ett batteri när det är slut. och hur batterier utvecklas för framtiden. Som deltagare i denna kurs har du helst någon form av teknisk bakgrund, troligen läst naturvetenskap på högskola eller till och med på högre utbildning, eller har erfarenhet av ett tekniskt yrke. Förhoppningen är att du efter kursen ska bli mycket mer medveten om batterivärlden, kraven, applikationerna och komponenterna i ett batteri, samt ett bredare perspektiv på hur denna viktiga teknik kommer att utvecklas under det kommande decenniet. Observera att videoinspelningarna i denna kurs är på engelska men är textade på svenska.

Batteries: Powering a Mobile World

This course provides a glimpse into the world of batteries. We all use batteries every day, but do you really know how a battery works, what’s inside it, what it’s useful for, and how scientists are trying to improve them for the future? In this introductory course, we will tell you everything from battery basics, through the development of the lithium-ion battery, their applications and requirements, what kinds of materials are used to build batteries, to what happens to a battery when it’s finished its life and how batteries are being developed for the future. As a participant in this course, you ideally have some form of technical background, probably studied sciences at college or even in higher education, or have experience in a technical profession. It is hoped that after the course you will be much more aware of the battery world, the requirements, applications and components of a battery, as well as having a wider perspective of how this important technology will develop over the coming decade. It is expected that this course should take about 10-15 hours in total to complete.   The course is available from 30th of December 2022.

Catalytic Leadership for a Sustainable Change

This course emphasizes that systems-based changes are needed to achieve a sustainable world. In the past, dominant theories of change have neglected these complex conditions. In part, it includes the belief that change can be managed, planned, and controlled. This course suggests more contemporary theories where you are more inclusive, being many stakeholders and use fluid ways of creating change. Similar compositions of ideas have been tested in the honours track Change Maker Future Track at LU School of Economics and Management. At the end of the course, the participants will have a better chance of: a.       Understanding of the systemic nature of sustainability b.       Understanding of systems theory, and the concepts of complexity and wicked problems c.       Understanding of systems innovation and change d.       Having an overview of some tools for describing and analysing complex problems and contexts e.       Having an overview of contemporary theories of change f.        Having an in-depth understanding of the concept of Catalytic Leadership and Change    

Circular Economy - Sustainable Materials Management

This course looks at where important materials in products we use every day come from and how these materials can be used more efficiently, longer, and in closed loops. This is the aim of the Circular Economy, but it doesn’t happen on its own. It is the result of choices and strategies by suppliers, designers, businesses, policymakers and all of us as consumers. In addition to providing many cases of managing materials for sustainability, the course also teaches skills and tools for analyzing circular business models and promotes development of your own ideas to become more involved in the transition to a Circular Economy. You will learn from expert researchers and practitioners from around Europe as they explain core elements and challenges in the transition to a circular economy over the course of 5 modules: Module 1: Materials. This module explores where materials come from, and builds a rationale for why society needs more circularity. Module 2: Circular Business Models. In this module circular business models are explored in-depth and a range of ways for business to create economic and social value are discussed. Module 3: Circular Design, Innovation and Assessment. This module presents topics like functional materials and eco-design as well as methods to assess environmental impacts. Module 4: Policies and Networks. This module explores the role of governments and networks and how policies and sharing best practices can enable the circular economy. Module 5: Circular Societies. This module examines new norms, forms of engagement, social systems, and institutions, needed by the circular economy and how we, as individuals, can help society become more circular.

Cirkulär ekonomi – en kort grundkurs

Funderar du över vad en cirkulär ekonomi innebär och hur den påverkar dig som privatperson och i ditt yrkesliv? Då ska du ta del den här korta grundkursen, som bygger på kunskaper och erfarenheter från de främsta forskarna och pionjärerna inom akademin och näringslivet. Utbildningen lyfter fram några grundläggande koncept och strategier som du kan dra praktisk nytta av såväl i ditt yrkesliv som privatliv.Om den här kursenHållbarhet är högaktuellt, för individer, företag och samhället i stort. Det är inte längre en fråga om vi har miljöproblem eller inte. Cirkulär ekonomi har lyfts fram som en ekonomisk modell och policylösning på miljöfrågor, en lösning som också hanterar sociala och ekonomiska utmaningar. Det är en ekonomi som grundas på cirkulära resurskretslopp istället för de linjära processer som hittills är dominerande. En nyckel till en mer cirkulär ekonomi är att vända resursutmaningar till möjligheter till förändring och innovation. Ökad cirkulär och effektiv resursanvändning gynnar företagens konkurrenskraft och gör samhället mer hållbart genom t ex minskad resursanvändning, minskad miljöpåverkan och ökad social rättvisa. Gör dig redo för en cirkulär och hållbar framtid! Kursen är en kort snabbkurs i cirkulär ekonomi. Du lär dig om grundläggande koncept och strategier för utvecklingen av en cirkulär och hållbar ekonomi byggd på cirkulära flöden av resurser. Kursen bygger på kunskaper och erfarenheter från de främsta forskarna och pionjärerna inom akademin och näringslivet. Kunskaper du kommer att ha praktisk nytta av i ditt fortsatta yrkesliv och privat. Det här får du lära digNär du har gått kursen kommer du att:- kunna övergripande redogöra för vad cirkulär ekonomi är- ha förståelse för grundläggande koncept kopplat till cirkulär ekonomi Vem riktar sig kursen mot?Alla som har ett intresse för cirkulär ekonomi. Målgruppen är personer som vill få en grundkunskap om cirkulär ekonomi, exempelvis:- lärare- ingenjörer- politiker- beslutsfattareKursen är öppen för alla och gratis. Det finns inga krav på förkunskaper eller särskild behörighet för att delta i kursen. UppläggKursen består av sju moduler, som sätter cirkulär ekonomi i ett historiskt perspektiv, förklarar begreppet och ställer frågan vad cirkulär ekonomi är för dig. 

Cities and Consumption: Urban Sustainability and the Sharing Economy

How can we govern consumption and the sharing economy in our cities? This course explores cities, consumption and the sharing economy in Europe and around the world. We connect together the key themes of the sharing economy, cities, governance, consumption and urban sustainability. We explore how the sharing economy can contribute to increasing social, environmental and economic sustainability. And we argue that it is imperative that the sharing economy is shaped and designed to advance urban sustainability. This course was launched in May 2020, and it was updated in September 2021 with new podcasts, films and publications. This course is produced by Lund University in cooperation with partners from Sharing Cities Sweden – a national program for the sharing economy in cities with a focus on governance and sustainability. It features researchers, practitioners and entrepreneurs from a range organisations.

Cities, Climate and Change: Pathways and Opportunities

This course explores how we can design, create and achieve climate neutral cities. We embrace the “mission to the moon” approach for tackling greenhouse emissions from cities putting an emphasis on pathways and opportunities. We utilise insights and inspiration from Sweden, Europe and around the world.  We target how to support individuals and organisations in developing transformative skills and capacities for action on climate neutral cities. We focus on mitigation of greenhouse gas emissions but also connect to adaptation, resilience, social justice and sustainable development in the context of cities, climate and change. The course is designed around 5 interconnected modules. We therefore created a format that provides a diversity of ways to learn and creatively engage with the content. Module 1: Visions and Plans. In this week we begin with looking at visions for climate action and the plans or strategies on how to achieve ambitious goals.Module 2: Data and Tools. In this week we explore tools for climate action and creating both immediate and long-lasting impacts.Module 3: Finance and Partnerships. In this week we tackle the key challenge of financing climate action and the vital role of partnerships.Module 4: Engagement and Action. In this week we delve into community and citizen engagement and how it underpins climate action.Module 5: Research and Innovation. In this week we connect climate action to research, evaluation and innovation.  This course will be launched on Oct 25, 2023.

Climate Change Leadership and Transitions in Practice

Learn more about climate change’s impact on society and how you can lead a wide range of transition processes and practically work with climate transitions within different areas. Ongoing and future climate impacts on different parts of society, the attempts to try to build sustainability within planetary boundaries and interconnected international crises’ have created a unique situation concerning the issues’ urgency, complexity and uncertainty. Within this shifting landscape knowledgeable, creative and brave leaders and citizens are necessary to being able to fundamentally change how businesses, regions, municipalities and different organizations work and achieve results. This online course introduces climate science, climate change’s impact on society, different perspectives on the causes and possible solutions to the climate dilemma, climate justice and international agreements, carbon budgets and different climate scenarios, leadership within different contexts on different levels, key areas for successful transitions and different good examples of climate transitions, the individual’s and the collective’s possibilities and responsibilities, and concrete first steps towards transitions work within your work and local context. The Uppsala University learning platform Studium course run will start January 15, 2024 Duration: 5 weeks Weekly study time: 4 hours

Climate Change Leadership and Transitions in Practice (self paced)

Learn more about climate change’s impact on society and how you can lead a wide range of transition processes and practically work with climate transitions within different areas.   Ongoing and future climate impacts on different parts of society, the attempts to try to build sustainability within planetary boundaries and interconnected international crises’ have created a unique situation concerning the issues’ urgency, complexity and uncertainty. Within this shifting landscape knowledgeable, creative and brave leaders and citizens are necessary to being able to fundamentally change how businesses, regions, municipalities and different organizations work and achieve results. This online course introduces climate science, climate change’s impact on society, different perspectives on the causes and possible solutions to the climate dilemma, climate justice and international agreements, carbon budgets and different climate scenarios, leadership within different contexts on different levels, key areas for successful transitions and different good examples of climate transitions, the individual’s and the collective’s possibilities and responsibilities, and concrete first steps towards transitions work within your work and local context.

Climate goals, argumentation, evidence

The main goal of this course is to teach you basic knowledge and skills in argumentation.You will be engaged in co-constructing evidence-based justifications as well as in analyzing existing justifications in search of argumentation fallacies. Individual work as well as group-based work will allow you to practice. You will analyze climate-related articles (published in scientific literature but also in the news) and will extract the implicit underlying arguments and provide their analysis.Ultimately, this course will help you to develop basic argumentative skills needed to critically join the debate in society on climate goals. Who is the course for?CLIMATE GOALS, ARGUMENTATION, EVIDENCE is aimed at anyone who is interested in moving the first steps into the argumentation domain with the purpose of joining the debate on climate goals.An engineer (but also a politician) is expected to have founded arguments before taking any (climate-related) action. A citizen is expected to have founded arguments before engaging and sustaining any climate-related political agenda. How is the course structured?The course is a 4-week course. Each week mainly focuses on a single Intended Learning Outcome.

Data driven modeling for engineers

Numerical models are used in every engineering task, from conceptual design to optimization, control, and diagnostics. As the process becomes more complex, data driven models are a powerful tool that allows to quantify relationships between available data and observations, which forms the basis for machine learning. Image recognition, spam filtering, and predictive analytics are some examples of how we can use data driven models. This course provides a simple introduction to fundamental techniques for dimensionality reduction, classification, and regression, which can be applied to all types of engineering problems.

Data Science for Climate Change

Big data and the algorithms used in data science, together with the corresponding process and its technology tools, have important implications for addressing climate change. From machine learning algorithms to data visualization, data science methods are used to investigate and better understand climate change and its various effects on land, sea, food, etc.Data science is a powerful approach which is capable of helping practitioners, and policy-makers understand the uncertainties and ambiguities inherent in data, to identify interventions, strategies, and solutions that realize the benefits for humanity and the environment, and to evaluate the multiple– and sometimes conflicting–goals of decision-makers. In this MOOC course, we introduce methods pertaining to the growing field of data science and apply them to issues relevant to climate change. Topics Data science Analytics as a process Data-driven decisions Climate change Applications of data science in climate change Course content Understand data science Learn about the sources of big data Understand the basics of climate change, its impacts and sustainable development goals Get to know data-driven decisions and how they are made Highlight some climate change challenges that are directly or indirectly related to data science Apply data science knowledge and skills to make climate change related decisions Learn how others have used data science in association with addressing climate change problems You will learnBy the end of the course, you will be able to: obtain and analyze datasets; make data-driven decisions; identify and address climate change challenges using data science Who is the course for?This course is designed for those who want to improve their analytics and data-driven decision-making skills, with an emphasis on utilizing such skills for addressing climate change challenges. The course will also be useful for practitioners and policy-makers as they can benefit from understanding the uncertainties and ambiguities inherent in data and using it to identify interventions, strategies, and solutions that realize benefits for humanity and the environment.