Search

Circular Systems

7 RESULTS

Circular Economy - Sustainable Materials Management

This course looks at where important materials in products we use every day come from and how these materials can be used more efficiently, longer, and in closed loops. This is the aim of the Circular Economy, but it doesn’t happen on its own. It is the result of choices and strategies by suppliers, designers, businesses, policymakers and all of us as consumers. In addition to providing many cases of managing materials for sustainability, the course also teaches skills and tools for analyzing circular business models and promotes development of your own ideas to become more involved in the transition to a Circular Economy. You will learn from expert researchers and practitioners from around Europe as they explain core elements and challenges in the transition to a circular economy over the course of 5 modules: Module 1: Materials. This module explores where materials come from, and builds a rationale for why society needs more circularity. Module 2: Circular Business Models. In this module circular business models are explored in-depth and a range of ways for business to create economic and social value are discussed. Module 3: Circular Design, Innovation and Assessment. This module presents topics like functional materials and eco-design as well as methods to assess environmental impacts. Module 4: Policies and Networks. This module explores the role of governments and networks and how policies and sharing best practices can enable the circular economy. Module 5: Circular Societies. This module examines new norms, forms of engagement, social systems, and institutions, needed by the circular economy and how we, as individuals, can help society become more circular.

Cirkulär ekonomi – en kort grundkurs

Funderar du över vad en cirkulär ekonomi innebär och hur den påverkar dig som privatperson och i ditt yrkesliv? Då ska du ta del den här korta grundkursen, som bygger på kunskaper och erfarenheter från de främsta forskarna och pionjärerna inom akademin och näringslivet. Utbildningen lyfter fram några grundläggande koncept och strategier som du kan dra praktisk nytta av såväl i ditt yrkesliv som privatliv.Om den här kursenHållbarhet är högaktuellt, för individer, företag och samhället i stort. Det är inte längre en fråga om vi har miljöproblem eller inte. Cirkulär ekonomi har lyfts fram som en ekonomisk modell och policylösning på miljöfrågor, en lösning som också hanterar sociala och ekonomiska utmaningar. Det är en ekonomi som grundas på cirkulära resurskretslopp istället för de linjära processer som hittills är dominerande. En nyckel till en mer cirkulär ekonomi är att vända resursutmaningar till möjligheter till förändring och innovation. Ökad cirkulär och effektiv resursanvändning gynnar företagens konkurrenskraft och gör samhället mer hållbart genom t ex minskad resursanvändning, minskad miljöpåverkan och ökad social rättvisa. Gör dig redo för en cirkulär och hållbar framtid! Kursen är en kort snabbkurs i cirkulär ekonomi. Du lär dig om grundläggande koncept och strategier för utvecklingen av en cirkulär och hållbar ekonomi byggd på cirkulära flöden av resurser. Kursen bygger på kunskaper och erfarenheter från de främsta forskarna och pionjärerna inom akademin och näringslivet. Kunskaper du kommer att ha praktisk nytta av i ditt fortsatta yrkesliv och privat. Det här får du lära digNär du har gått kursen kommer du att:- kunna övergripande redogöra för vad cirkulär ekonomi är- ha förståelse för grundläggande koncept kopplat till cirkulär ekonomi Vem riktar sig kursen mot?Alla som har ett intresse för cirkulär ekonomi. Målgruppen är personer som vill få en grundkunskap om cirkulär ekonomi, exempelvis:- lärare- ingenjörer- politiker- beslutsfattareKursen är öppen för alla och gratis. Det finns inga krav på förkunskaper eller särskild behörighet för att delta i kursen. UppläggKursen består av sju moduler, som sätter cirkulär ekonomi i ett historiskt perspektiv, förklarar begreppet och ställer frågan vad cirkulär ekonomi är för dig. 

Everything is material - material is everything

Materials are all around us, in your house, in your phone and in the air you breathe. But what is material and why is it so important? Right now, the green transition is underway, but how do we create a more sustainable world - from raw material to product? It's all about materials. How does material feel? How are materials chosen? What are the materials of the future? Join us and discover our world of materials! The course containsIn this course we go through the basics of what materials are and why they are so important. You get to discover materials, get to know materials and be inspired by the materials of the future. The following areas are included in the course: What is material? How does material feel? How are materials chosen? How are materials recycled? What are the materials of the future? You will learnAt the end of the course you should be able to: Discover and reflect on the world and meaning of materials Get a feel for different materials Discover and analyze materials in your vicinity Understand that different materials are chosen based on the area of use Understand and reflect on the possibilities of materials and their role in the green transition Who is the course for?This is a course suitable for EVERYONE who is curious about the materials in their surroundings, regardless of background and age. The course requires no prior knowledge. It is for those of you who have an interest in a sustainable future and who wonder what role materials have in the green transition. The course is given in Swedish.

Introduction to Materials in a circular society

This course is taught in Swedish. The circular economy can now be considered an established part of the transition to a sustainable society. But what does it really mean and what is new? This course will give you an introduction to the circular economy with a focus on materials. You will learn what the circular economy is, how it relates to sustainable development and the key principles of the circular economy. Adding on to this introductory course, there is a course on recycling and a course on metals in a circular society. Materials in a circular society - Recycling Materials in a circular society - Metals The course is free of charge, taught online with no scheduled meetings and can be followed at your own pace. You can take the course without any subject-specific prior knowledge. You will be continuously examined by answering questions related to each part. Examination is through automatically corrected questions and reflection tasks. To pass, you must answer all questions correctly. There is no limit to the number of times you can answer the questions. The reflection questions allow you to stop and give answers from your own perspective. These are not graded. See all free online courses that KTH offers

Materials in a circular economy - Metals

This course is taught in Swedish. This course is an extension to the course Introduction to materials in a circular society. The course gives you basic insights into the circular economy and the recycling of metals. You will also gain an understanding of the recycling of the most common metals and their role in a sustainable society in a circular economy. During the course we will review: The basics of the properties of the most common metals and their different uses The basics of the production of the most common metallic materials Recycling of metals and their environmental footprint The basics of the circular economy The course is completely free of charge, taught online with no scheduled sessions, and can be followed at your own pace. You can take the course without subject-specific prior knowledge. The course consists of five parts: Introduction to metals Properties of metals Classification of major metals Preparation of the most common metals Recycling and environmental perspectives  You will be examined continuously by answering questions related to each part. The examination is based on questions that are automatically corrected. To pass, you must answer all questions correctly. There is no limit to the number of times you can answer the questions. After passing the course you will have learned to: Explain the characteristics of metallic materials and describe the properties, uses and production processes of the most common metallic materials. Reason insightfully about the strengths and weaknesses of different metallic materials from both a user and sustainability perspective. Explain the process for recycling different metals in a circular economy with low environmental impact. Explain what a circular economy is and explain key circular economy concepts. Other courses about the circular economy: Introduction to materials in a circular society Materials in a circular society - Recycling See all free online courses that KTH offers

Materials in a circular society - Recycling

This course is taught in Swedish. This course is an extension to the course Introduction to materials in a circular society. The course summarises the state of the art in circular economy and recycling of materials. The course includes the following elements: What is recycling? Different materials and processes for recycling Open and closed systems for recycling Standards and recycling in a circular society The course is completely free of charge, taught online with no scheduled meetings, and can be followed at your own pace. You can take the course without subject-specific prior knowledge. You will be continuously examined by answering questions related to each part. Examination is by automatically corrected questions and reflection tasks. To pass, you must answer all questions correctly. There is no limit to the number of times you can answer the questions. The reflection questions allow you to stop and give answers from your own perspective. These are not graded.  Other courses about the circular economy: Introduction to materials in a circular society Materials in a circular society - Metals See all free online courses that KTH offers

Policies for Climate Action and Circular Economy

The course is given by Chalmers University of Technology. VIDEOCLIP - TEASER: Take two min to get a sense of the course and hear why you should take it: https://play.chalmers.se/embed/secure/iframe/entryId/0_wvsk9cji/uiConfId/23450493/st/0 FOR WHO: The course aims at professionals working with or affected by ongoing sustainability transitions. For example, the course targets professionals such as: Those who work with environmental policy related business development and sustainability practice in larger corporations. Examples of typical sectors include transport, energy, food and manufacturing. Civil servants within authorities or municipal operations who are responsible for issues with climate relevance or circular economy. Professionals working with development cooperations, or in intergovernmental organizations with related issues. Applied researchers who want to get an introduction to the subjects. WHAT AND WHY: In this course your invited to learn from the experience and knowledge of a world-leading expert in environmental policy instruments (Thomas Sterner) who, with the help of pedagogical experts, has cherry-picked content from a master's course at Chalmers and tailored the course structure for you as a professional. In the wake of the increased pace of ongoing sustainability transitions, environmental policies are becoming more comprehensive, complex and stringent. The purpose of this course is to give professionals an introduction to the portfolio of environmental policy instruments and equip them with tools to understand the mechanisms of the respective instruments and learn to work strategically with them in their own practice. The course will focus on topics such as climate change, the circular economy, and the energy crisis. To learn from the experience of thought leaders from several major industries, you will be able to view interviews with experts who talk about the role and implications of policies to their work and the sustainability transitions of their industry. WHEN AND HOW: All parts of the course are free of charge, and you choose when and at what pace you want to complete the course elements. The course will be given in English, and the estimated time spent is 35-50 hours, depending on how much of the optional material you chose to study. The course offers you the possibility to tailor the learning experience as it fits best with your professional development. Therefore, it is recommended to read the course together with colleagues, to share joint learning and anchor it in your daily work. However, this is not a requirement. WHAT YOU WILL LEARN: The course gives a broad overview of the economic concepts underlying environmental policymaking. You will get insights into the practicalities of environmental and climate policies, both from the perspectives of those implementing the policy and of those facing new regulations. On completion of the course, you will for example be able to: describe and recognize how environmental policy instruments work. identify and relate to which environmental policy instruments are key to climate action and circular economy efforts in one's own sector and organization. The course offers a dynamic learning environment with short videos, quizzes, exercises, and resources.