DJURVäLFäRD OCH HåLLBARHET

Card image cap
 • DURATION
  20 HOURS
 • SUBJECT AREA
  Climate Transition
  General
 • COURSE LEVEL
  MOOC
 • CREDITS
  0.0 HP
 • INSTITUTIONS
  Swedish University of Agricultural Sciences
  Open for the Climate
 • STUDY TYPE
  MOOC
 • START DATE
  2022-12-14

Applications 2022-12-14

COURSE DESCRIPTION

Målet med kursen är att ge lärare fortbildning inom ämnet djurvälfärd och hållbarhet. Kursens mål är också att ge lärare inspiration att designa sin egen undervisning, att ge lärare möjlighet att ta till sig ny forskning och att dela med sig av läraktiviteter som kan användas av fler.

courses you may also like